SİTEMİZ YAPIM AŞAMASINDADIR     

23 Mart 2018 Cuma

Kaşların Güzel


      KAŞLARIN GÜZEL   

 Konuştukça bal akıyor dilinden,
 Hilale benziyor kaşların güzel.
 Güzelsiniz bahçelerin gülünden,
 Yeni çağındadır yaşların güzel.

 O güzel bakışlar yakıyor beni,
 Ne olur kalbinde taşıma keni,
 Bir Kerem misali sevmişim seni,
 Beni kül ediyor aşkların güzel.

 Aklımı yitirdim gün saya saya,
 Ayakların ağrır yürüme yaya,
 Cemalin benziyor gökteki aya,
 Dökülmüş omuza saçların güzel.

 Naz edersin kaşlarını eğersin,
 Benim için dünyaları değersin,
 Sorduğum soruya cevap veresin,
 Acep on sekiz mi yaşların güzel.

 Yüce Mevla bizi koymasın darda,
 Gezip ıslanalım yağmurda karda,
 Seherin vaktinde esen rüzgârda,
 Yele karşı durur saçların güzel.

 Senin sevdan ile gönül eğlerim,
 Yalan değil gerçekleri söylerim,
 Sensiz olan şu dünyayı neylerim,
 Kafamı yarmasın taşların güzel.

 Âşık Ali’m tatlı dilin bal gibi,
 Gül cemalin petek yanak al gibi,
 Mızraktan fırlamış sanki ok gibi,
 Bağrımı deliyor kaşların güzel.
                          23 Haziran 1968


Haber Ver

 Dayı köyümüzün yazı geldi mi?
 Otlar yeşerdi mi bana haber ver.
 Esnaf bizi defterinden sildi mi?
 Bilenlere sor da bana haber ver.

 Köyde devam ediyor mu talanlar,
 Değer kazandı mı eski yalanlar,
 Köye göçtüler mi Aceroğlanlar,
 Bilenlere sor da bana haber ver.

 Tohol köse sildi mi gözyaşını,
 Cennet Ahmet yülüttü mü başını,
 Çete çok severmiş tam tum aşını,
 Bilenlere sor da bana haber ver.

 Oğlana uşağa kızmış Çökelik,
 Kafasın bozmuşlar bir de üstelik,
 Cebinde var mıydı acep metelik,
 Bilenlere sor da bana haber ver.

 Çürük geziyor mu Öksüz Dağını,
 Tımar eyledi mi bahçe bağını,
 Köse yitirdi mi gençlik çağını,
 Bilenlere sor da bana haber ver.

 Dağdan kefen söküp istif ettiler,
 Davarlar teneyi koymaz siftiler,
 Hopurdan indi mi köye müftüler,
 Bilenlere sor da bana haber ver.

 Köküş Ahmet çitilleri söktü mü?
 Traktörü çamurlara çöktü mü?
 Gazel emmi gazelini döktü mü?
 Bilenlere sor da bana haber ver.
 Kuzuları daladı mı yavşaklar,
 Çaresine bakmadı mı uşaklar,
 Yol yapılıp açıldı mı kavşaklar,
 Bilenlere sor da bana haber ver.

 Osman İbiş kime sattı yurdunu,
 Oğlu kızı yeni düzen kurdu mu?
 Kebeli’nin mahkemesi durdu mu?
 Bilenlere sor da bana haber var.

 Möhürder’in lafın atma yabana,
 Sakın ha eziyet etme babana,
 Acep haber verildi mi Çapana,
 Bilenlere sor da bana haber ver.

 Kâtip Hasan tergedi mi kumarı,
 Veli emmim bitirdi mi duvarı,
 Âşık emmim kuruttu mu pınarı,
 Bilenlere sor da bana haber ver.

 Muttalip eskiden şiir yazarmış,
 Komşuları moralini bozarmış,
 Eşi dostu kuyusunu kazarmış,
 Bilenlere sor da bana haber ver.

 İşiniz düştü mü ağaya beye,
 Ufo Veli Dazdan göçtü mü köye,
 Çakal Veli kızıyor mu her şeye,
 Bilenlere sor da bana haber ver.

 Âli’m şafak erken ağarıyor mu?
 Apıl Hasan türkü çağırıyor mu?
 Ümmüsün İbrahim bağırıyor mu?
 Bilenlere sor da bana haber ver.
                             17 Mayıs 1978